Et forpliktende samarbeid i hele landet

Styret

Styrkede kundetilbud og konkurransekraft

Gravferdsalliansen Far Vel består av frittstående lokale begravelsesbyrå som har valgt å inngå et forpliktende samarbeid når det gjelder felles innkjøp, utarbeidelse av materiell, ressursutnyttelse, og et godt faglig og sosialt nettverk. Slik vil vi styrke vårt kundetilbud og konkurransekraft.

Styret

Kristian Holth

Kristian Holth

Styreleder

913 77 295

kristian@akasien.no

Arnfinn

Arnfinn Finmark

Daglig leder og styremedlem

975 62 750

arnfinn@kiosterud.no

Arild Kirkeland

Arild Kirkeland

Styremedlem

934 33 093

a.kirkeland@hotmail.com

Lene Andersen

Lene Andersen

Styremedlem

932 81 601

lene@byraa.no

Øyvind Barland

Øyvind Barland

Styremedlem

977 38 602

oyvind@bkd.no

Gravferdsalliansen Far Vel AS

Bærumsveien 375
1346 Gjettum

Telefon

975 62 750

Ønsker du å samarbeide Gravferdsalliansen Far Vel?

Vi ønsker samarbeid med de som kan tilby gode produkter, tjenester og leveranser til eierbyråene og deres kunder.